Selecteer een pagina

boeien-en-palen-1


 

In de haven van Rotterdam zijn 25 ligplaatsen aan boeien en palen beschikbaar. Via het vernieuwde boekingssysteem KING kunnen agenten deze eenvoudig reserveren. Ik sprak voor het Havenbedrijf Rotterdam met Dennis Corporaal, Operations Manager bij Steder Group Agencies over zijn ervaringen met de vernieuwde toepassing.


 

Meer inzicht in beschikbaarheid boeien en palen

Bron: Havenbedrijf Rotterdam

KING, de online tool voor het reserveren van een ligplaats aan de boeien en palen in de haven van Rotterdam, is de afgelopen maanden vernieuwd. “De lay-out is nu duidelijker, het ziet er moderner uit en we krijgen beter inzicht in de beschikbaarheid van ligplaatsen”, zegt Dennis Corporaal, Operations Manager bij Steder Group Agencies B.V., een agentschap dat in Rotterdam gevestigd is.

“We gebruiken het nieuwe reserveringssysteem nu zo’n vier weken en het bevalt goed,” zegt Corporaal. “De vernieuwde tool biedt meer duidelijkheid.” KING is in 2012 door het Havenbedrijf Rotterdam ontwikkelt om het proces rondom het reserveren van een ligplaats aan boeien of palen te vergemakkelijken. De verbetering van het systeem sluit aan bij de doelstellingen van de Rotterdamse haven om de slimste haven van de wereld te zijn. Door gebruik te maken van slimme toepassingen en technologieën streeft het Havenbedrijf ernaar de bestaande infrastructuur zo efficiënt en veilig mogelijk in te zetten.

Transparantie voor hogere efficiency

Naast een nieuwe lay-out zijn nu alle 25 ligplaatsen aan boeien en palen in de Rotterdamse haven in het systeem opgenomen. Voorheen kon KING alleen gebruikt worden voor het reserveren van een beperkt aantal ligplaatsen. Bovendien hebben agenten meer inzicht gekregen in wat er bij de ligplaatsen gebeurt en ook is er een onderdeel ‘niet toegewezen schepen’ toegevoegd. Hierin worden schepen vermeld die een reservering hebben gemaakt, maar die nog wachten op bevestiging. Met deze informatie kunnen partijen die een ligplaats willen reserveren, inschatten of ze in aanmerking komen voor een ligplaats in een bepaald tijdvak.

Mobiel reserveringen maken

Een ander onderdeel van de upgrade zorgt ervoor dat KING nu ook op mobiele apparaten, als de smartphone en tablet, te gebruiken is. Corporaal: “Dat is ook een mooie toevoeging. Ik zit weliswaar de meeste tijd op kantoor, maar het is fijn dat de mogelijkheid er is om ook onderweg de kalender te kunnen raadplegen, de status van een reservering te bekijken of een nieuwe reservering te kunnen maken.”